Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

9. Met alle winden mee?: gevoeligheid voor sociale beïnvloeding bij jongeren met een LVB.

Deze sessie wordt als film online beschikbaar gesteld voor alle deelnemers van het congres.

Dr. Anika Bexkens, Universitair Docent, Universiteit Leiden en Klinisch Psycholoog, GGZ Delfland. Onderzoekt gevoeligheid voor sociale invloed bij jongeren met LVB. Gepromoveerd op risicogedrag bij jongeren met LVB. Co-auteur van het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: visie op ondersteuning in de klas.

Werkvorm: Kennisoverdracht
Leerdoelen: Na deze workshop:

  • Ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar beïnvloedbaarheid van jongeren met LVB
  • Weet je wat je op basis van de literatuur zou kunnen doen om jongeren met LVB te helpen meer weerstand te bieden tegen groepsdruk

Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met jongeren met LVB.
Leeftijdscategorie: Adolescenten.

Jongeren zijn zeer gevoelig voor de mening en het advies van leeftijdsgenoten. Jongeren met een LVB zijn hier nog gevoeliger voor dan andere jongeren. Iedereen die met jongeren met een LVB werkt zal een situatie kunnen noemen die met invloed van leeftijdsgenoten te maken heeft. In deze presentatie wordt besproken wat bekend is over de gevoeligheid voor invloed van leeftijdsgenoten bij jongeren met een LVB. De focus ligt daarbij op risicogedrag, maar er zal ook onderzoek over prosociaal gedrag worden besproken. Tenslotte zal worden besproken welke interventies op basis van de literatuur effectief zouden kunnen zijn om jongeren met een LVB meer weerbaar te maken tegen de invloed van leeftijdsgenoten.