Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Zwolle

9. Passend is dat onderwijs pas als ook het kind er beter van wordt

Dr. Dorien Graas, Lector Jeugd, Lectoraat jeugd, Hogeschool Windesheim. Onderzoekt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Programmaleider van de Academische Werkplaats Samen op school. Gepromoveerd op ontwikkelingen en beleid in het speciaal onderwijs, met name het onderwijs aan kinderen met een licht verstandelijke beperking. Redacteur Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: visie op ondersteuning in de klas.
Dr. Anika Bexkens, Universitair Docent, Universiteit Leiden en Klinisch Psycholoog, GGZ Delfland. Onderzoekt gevoeligheid voor sociale invloed bij jongeren met LVB. Gepromoveerd op risicogedrag bij jongeren met LVB.
Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: visie op ondersteuning in de klas.

Werkvorm: Kennisoverdracht en interactief.
Leerdoelen: Na deze workshop:

  • ben je je meer bewust van de moeilijkheden waar leerlingen met LVB tegenaan kunnen lopen in het passend onderwijs.
  • ben je gestart met het ontwikkelen van een eigen visie op passend onderwijs aan leerlingen met LVB.
  • heb je handvatten om het gesprek hierover aan te gaan met leerling, ouders en collega’s uit het onderwijs.

Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren in het passend onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, schoolpsychologen.
Leeftijdscategorie: Kinderen en adolescenten.

Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs goede begeleiding en zorg nodig: passend is dat onderwijs pas als het kind er beter van wordt! Daarbij moet niet alleen het leren, maar ook het sociale proces op school centraal staan. Daarvoor is de samenwerking met ouders en praktische ondersteuning van leerkrachten hard nodig. Dat vereist dat schooldirectie, leerkrachten en intern begeleiders gezamenlijk een visie formuleren en werken aan ouderparticipatie. In deze workshop komen concrete handvatten aan de orde om met de ontwikkeling van zo’n visie op ondersteuning aan de slag te gaan. Zie ook de onlangs verschenen evaluatie Passend Onderwijs: www.evaluatiepassendonderwijs.nl