In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. Dit is na te lezen in de feiten en cijfers van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat LVB’ers zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat LVB’ers worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. 

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
  • Registerleraar
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.

Tijdens dit congres gaan de sprekers in op diverse vraagstukken omtrent LVB. Naast onderzoek worden er ook methoden gepresenteerd, die voor LVB’ers met specifieke zorgvragen zijn ontwikkeld. Aan het programma voor het Jaarcongres LVB wordt nog gewerkt. Heeft u vragen of opmerkingen over het programma of het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

Schrijf u op deze website in voor de nieuwsbrief en u ontvangt als eerste bericht wanneer het programma concreet is!

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

LVB Special!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis het meest recente exemplaar van het vakblad Sozio, deze keer een speciale editie geheel in het teken van LVB.

 

 

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie en meld u vandaag nog aan als standhouder!