7e Jaarcongres LVB

De afgelopen jaren is het aantal mensen met een LVB in Nederland enorm gestegen. Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn echter lastig te herkennen en te beoordelen. LVB’ers overschatten zichzelf vaak en willen niet onderdoen voor anderen, waardoor ze de neiging hebben zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat LVB’ers dikwijls, met als gevolg dat deze groep wordt overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen kunnen leiden, of zelfs tot criminaliteit.

Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder jongeren en adolescenten met een LVB. De problemen ontstaan vroeg in hun jeugd, en zijn lastig om mee om te gaan of te behandelen, zowel voor de cliënt als voor hun omgeving. Gedragsstoornissen zijn gerelateerd aan verhoogd risicogedrag. Welke factoren liggen ten grondslag aan het verhoogde risicogedrag van LVB-jongeren? En welke interventies zouden risicogedrag kunnen verminderen? Wat is het grijze gebied tussen criminaliteit en probleemgedrag bij mensen met een LVB?

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB 2016!
met #LVBcongres @logacom
 

Accreditatie:

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor:

  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Registerleraar.nl
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagnia accreditatie.

Tijdens hun puberteit komen jongeren in aanraking met verleidingen en experimenteren ze met het gebruik van alcohol en drugs. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is dit lastiger; experimenteren loopt vaker uit de hand, wat kan resulteren in misbruik of verslaving. Bovendien zijn LVB’ers extra kwetsbaar voor een drugs- of alcoholverslaving, die dan vaak gepaard gaat met sociale en psychische problemen. Hoe herkent u als professional de ontwikkeling van verslaving en op welke manier biedt u hierbij ondersteuning en begeleiding? Wat weten we over verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB?

Tijdens dit congres gaan de sprekers in op bovenstaande vragen. Naast onderzoek worden er ook methoden gepresenteerd die voor LVB’ers met specifieke zorgvragen zijn ontwikkeld. Tijdens de deelsessies komt onder andere aan bod hoe mensen met een LVB een arbeidsplek kunnen vinden en onderhouden. Maar ook hoe trucs en psychologische spelletjes worden ingezet om de LVB’er over te halen tot het plegen van criminaliteit. En wat doen jongeren met een LVB allemaal op internet? Welke scholing is effectief voor begeleiders die werken met mensen die naast een lichte verstandelijke beperking agressief gedrag vertonen?

Wij heten u van harte welkom op deze informatieve en inspirerende dag!

 

LVB Special!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis het meest recente exemplaar van het vakblad Sozio, deze keer een speciale editie geheel in het teken van LVB.