Contact|
17 september 2019 | Buitensociëteit, Zwolle
In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.

De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Psychische stoornissen en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners.

Al tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot:
  • Gedragsproblemen
  • Verslaving
  • Criminaliteit

Accreditatie

Zodra het programma bekend is wordt voor dit congres accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor onder andere AbSg, AJN, NVAVG en NVvP
  • Bureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor  GGZ verpleegkundigen
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Registerplein voor cliëntondersteuners, agogen en maatschappelijk werkers
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.

Exclusief aanbod!

Het gezin centraal en LVB Bestel bij aanmelding via Logacom ook direct het boek Het Gezin Centraal en LVB van Arjan Bolt, Renske van Bemmel en Ella Tacq van €40,37,- en u ontvangt € 20,- extra korting op congresdeelname!
Deze aanbieding is alleen geldig bij aanschaf van het boek en aanmelding via Logacom

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

Vakblad sozio cadeau!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis het meest recente exemplaar van het vakblad Sozio.

 

 

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie en meld u vandaag nog aan als standhouder!