8e Jaarcongres LVB

De afgelopen jaren is het aantal mensen met een LVB in Nederland enorm gestegen. Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn echter lastig te herkennen en te beoordelen. LVB’ers overschatten zichzelf vaak en willen niet onderdoen voor anderen, waardoor ze de neiging hebben zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat LVB’ers dikwijls, met als gevolg dat deze groep wordt overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen kunnen leiden, of zelfs tot criminaliteit.

Accreditaties 2016:

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd en goedgekeurd door:

  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Registerleraar.nl
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagnia accreditatie.

Tijdens het Jaarcongres LVB worden diverse onderwerpen en vragen rondom LVB problematiek, maar vooral over hoe zorg en begeleiding van deze jongeren verbeterd kan worden, komen aan de orde tijdens het Jaarcongres LVB. Logacom werkt momenteel nog aan de definitieve programmering voor dit congres. Zodra er meer informatie beschikbaar is, dan vermelden wij dat op deze website. Heeft u ideeën of suggesties voor het programma? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

LVB Special!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis het meest recente exemplaar van het vakblad Sozio, deze keer een speciale editie geheel in het teken van LVB.