In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 
Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. 

Psychische stoornissen en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. 
De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners. Dr .Jannelien Wieland vertelt u er alles over tijdens haar presentatie.
Dr. Liesbeth Mevissen deelt actuele kennis met u over hoe traumagerelateerde klachten zich uiten bij mensen met een LVB; hoe kan PTSS bij mensen met een LVB worden gediagnosticeerd?
Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder kinderen en adolescenten met een LVB. Dr. Hendrien Kaal en Dr. Jan Dirk de Jong lichten de uitkomsten van een recent onderzoek naar levensgeschiedenissen van mensen met een LVB met ernstige gedragsproblematiek en crimineel gedrag toe.
Dr. Maaike van Rest onderzocht hoe LVB jongeren sociale problemen oplossen met behulp van een nieuwe diagnostische test: de Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT). 

Het congres staat onder deskundige leiding van dagvoorzitter Dr. Jan Dirk de Jong.

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
 • Registerleraar
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.
Tijdens de deelsessies komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Adverse Childhood Experiences (ACEs) en verstandelijke beperking in het gezin
 • HouVast: wat werkt? Hoe kunnen meer kinderen van ouders met een LVB thuis opgroeien?
 • Wat is belangrijk in de ondersteuning en dienstverlening aan jongvolwassenen met een LVB bij het omgaan met financiën?
 • Hoe bouwt u een gezonde mediarelatie op met mensen met een LVB?
 • Middelengebruik, Muse en Mindset: drie interventies voor jongeren met een LVB
 • Tips en tricks rondom signaleren van middelengebruik en criminaliteit
 • Ambulante plegerbehandeling
 • Hoe kan DGT bij cliënten met SGLVB worden ingezet?
 • LVB in gezinshuizen
 • LVB en andere culturen
 • Visueel werken binnen de jeugdbescherming
 • Kinderen met een LVB in het passend onderwijs
Wij heten u graag van harte welkom op deze informatieve en inspirerende dag!

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

LVB Special!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis het meest recente exemplaar van het vakblad Sozio, deze keer een speciale editie geheel in het teken van LVB.

 

 

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie en meld u vandaag nog aan als standhouder!