Infomarkt

Op het Jaarcongres LVB wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren.

Bent u werkzaam met of voor (zorg)professionals in het sociale domein? En heeft u interesse om uw product of dienst onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven? Dan is deelnemen aan de informatiemarkt tijdens het Jaarcongres LVB de uitgelezen kans om uw aanbod aan uw doelgroep te presenteren! Tevens zijn er mogelijkheden om presentatie op de informatiemarkt te combineren met een advertentie in het blad Sozio (mediapartner van het congres). 

Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in pdf inschrijfformulier, dit kunt u ook direct gebruiken om uw organisatie aan te melden.
Heeft u vragen of wilt u een passend aanbod ontvangen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Jellinek biedt advies, zorg en begeleiding bij risicovol middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen) en verslaving. www.jellinek.nl 
Mobiléa helpt in co-creatie met zorgprofessionals zorgorganisaties om hun cliënten langer zelfredzaam & zelfstandiger te laten zijn door de inzet van veilige beeldzorg. www.mobilea.nl 
Reik biedt persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met hen en hun netwerk, opdat we recht doen aan hun verscheidenheid. www.reik.nl 
Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap www.swpbook.com 
William Schrikker Groep, WSG levert al 75 jaar geven gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders met een beperking.www.wsg.nu