Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Zwolle

12. Kwaliteit in beeld: van individueel gesprek tot jaarverslag

Margriet Peters, MSc., onderzoeker/adviseur, Praktikon.
Nina Esmeijer, MSc., onderzoeker/adviseur, Praktikon.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).

Leerdoelen: Kennismaken met het gebruik van cliëntervaringen binnen een organisatie op cliënt-, team- en organisatieniveau.

Doelgroep: kwaliteitsmedewerkers, begeleiders, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers van zorginstellingen.

Leeftijdscategorie: Niet leeftijd gebonden.

 

Hoe kunt u een dialogisch instrument gebruiken om cliëntervaringen te verzamelen en tot verbeteringen te komen op cliënt-, team- én organisatieniveau? Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en cliëntervaringen van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart worden gebracht, én verbeterd kunnen worden. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de acht levensdomeinen van Schalock: Lichamelijk welbevinden, Psychisch welbevinden, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfbepaling, Interpersoonlijke relaties, Deelname aan de samenleving, Materieel welbevinden en Rechten. Bij ieder domein worden acties ‘Ga ik mee door’ en ‘Ga ik wat aan doen’ geformuleerd die direct tot verbetering aanzetten.

Tijdens de deelsessie wordt aan de hand van voorbeelden inzichtelijk gemaakt op welke manier verzamelde gegevens uit een cliëntervaringsgesprek kunnen leiden tot verbetering op cliënt-, team- en organisatieniveau. Op cliëntniveau zal gekeken worden naar het nut van een dialogisch gesprek en het formuleren van acties voor in de dagelijkse praktijk. Die acties kunnen in het team door middel van Teamleren op een efficiënte manier worden besproken: teamleden leren van elkaar aan de hand van casussen uit de praktijk. Tot slot worden er voorbeelden gegeven van het gebruik van de resultaten op team- en organisatieniveau. Door patronen te zoeken in antwoorden op open vragen wordt inzicht verkregen in welke thema’s er leven bij cliënten binnen een organisatie. De deelnemers van de sessie worden uitgenodigd om samen na te denken over hoe de resultaten kunnen leiden tot verbeterpunten op alle niveaus.

 Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.