Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Zwolle

6. Kom van je eiland af

Linda Lai, coördinator arbeid en scholing, Stichting Reik.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Leerdoelen:

  • Het belang om mee te doen in de samenleving.
  • Wat het voor een samenleving betekent wanneer we een grote groep mensen uitsluiten op de arbeidsmarkt
  • Medewerkers in de zorg moeten meer kennis hebben van de mogelijkheden, wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsparticipatie en onderwijs om zo mee te kunnen denken met onderwijsinstellingen, re-integratie, gemeenten en UWV 
  • Vanuit de zorg hebben wij de sleutel tot succesvolle(re) arbeidsparticipatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking 

Doelgroep: Professionals die werken in de zorg.
Leeftijdscategorie: 16 tot 27 jaar.

Als zorgprofessionals zitten we vaak op een eiland, het zorgeiland. Vanuit de zorg zijn wij niet gewend om samen te werken met gemeenten en onderwijsinstellingen (het ambtelijke en onderwijs-eiland). De kennis van pedagogisch medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld passend onderwijs, bab-indicatie, beschut werk, wajong etc. is vaak zeer beperkt waardoor we cliënten niet de juiste ondersteuning bieden, er te lang aangemodderd wordt in niet passende trajecten,  de cliënten kansen en mogelijkheden mislopen met teleurstelling of 'thuiszitten' tot gevolg.
Wij komen vaak pas in contact met gemeente of scholen wanneer er iets goed mis is met een van de cliënten, niet om samen te werken. Juist deze cliënten hebben onze bemoeienis en ondersteuning nodig ten aanzien van arbeidsparticipatie en onderwijs!
Reik is gaan werken met een Aandachtsfunctionaris Arbeid en Onderwijs (een bijgeschoolde pedagogisch medewerker op het gebied van werk en school) op elke locatie. Hierdoor ontstaat meer kennis ten aanzien van dit belangrijke onderwerp op elke locatie, meer aandacht voor het belang van arbeidsparticipatie, een betere ondersteuning van de jongere. Hierdoor kan er vanuit de samenwerking beter maatwerk worden geboden en heeft de aandachtsfunctionaris voor korte lijnen met het externe werk- en schoolgerelateerde netwerk gezorgd. Werken met vaste contactpersonen (een sterk netwerk) bij gemeente, re-integratie en onderwijsinstellingen opent deuren, zorgt voor ontschotting en bereidheid tot samenwerken en zorgt voor de onmisbare korte lijnen waardoor u vroegtijdig kunt signaleren én problemen nog kunt oplossen voordat ze te groot zijn. Hierdoor zijn cliënten duurzamer en gelukkiger aan het werk op de best passende arbeidsplek.

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.