Contact|
26 september 2024 | De Reehorst, Ede

Mensen met een LVB moeten we niet onderschatten, ook niet overschatten

Nederland telt ongeveer 2,3 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij licht verstandelijk beperkt genoemd. De problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen wordt steeds complexer. De problemen zijn lastig te herkennen en beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. Hoe krijg je als hulpverlener inzicht in deze complexe problematiek? Op welke wijze begeleid en behandel je mensen met een LVB die met deze problemen te kampen hebben? Het 13e Jaarcongres LVB brengt ervaring, kennis en inzicht van de mogelijkheden bij elkaar voor betere hulpverlening aan deze kwetsbare groep.

Al meer dan tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot gedragsproblemen en criminaliteit.

 

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

Vakblad Sozio cadeau!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis de Sozio-special LVB.

 

 

Linkedin:

Sluit je aan bij de (SG)LVB-groep op Linkedin!

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie goedgekeurd door:

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Vereniging Vertrouwensartsen (VVAK)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), accreditatiepunten voor SKJ zijn verkregen met goedkeuring van NIP/NVO

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.