Contact|
14 september 2021 | Postillion Amsterdam & Online

Graag presenteren wij je het programma voor het 12e Jaarcongres LVB dat op dinsdag 14 september door Logacom wordt georganiseerd. Op het programma staan: 

 • Drs. J.A.A. (Jessica) Vervoort-Schel met de lezing Wat heb je meegemaakt? over ingrijpende jeugdervaringen bij jongeren met LVB
 • Drs. Martijn Vos en Gijs Cuppen met de presentatie 'Behandeling in beeld: meer grip en begrip voor de cliënt
 • Dr. Svenja Büttner met Iedereen mag meedoen met (social) media! waarin zij 2 onderzoeksprojecten van het lectoraat Jeugd & Media presenteert
 • Coki Janssen en een uitvoerende reclasseringswerker over DJI en de LVB-populatie
 • Tobias Nieveld en Melissa Roos maken je in drie kwartier LVB expert door je te laten ervaren/inzien wat LVB is.
 • Mathijs Zwinkels over hoe decriminalisering bij mensen met een LVB

Dagvoorzitter bij dit congres is Mathijs Zwinkels. Op de pagina programma vind je voor een timetable van de dag met een toelichting op de verschillende lezingen. 

Mensen met een LVB moeten we niet onderschatten, ook niet overschatten

Nederland telt ongeveer 2,3 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij licht verstandelijk beperkt genoemd. De problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen wordt steeds complexer. De problemen zijn lastig te herkennen en beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. Hoe krijg je als hulpverlener inzicht in deze complexe problematiek? Op welke wijze begeleid en behandel je mensen met een LVB die met deze problemen te kampen hebben? Het 12e Jaarcongres LVB brengt ervaring, kennis en inzicht van de mogelijkheden bij elkaar voor betere hulpverlening aan deze kwetsbare groep.

Al meer dan tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot gedragsproblemen en criminatliteit.

 

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 


Het gaat in Nederland gelukkig de goede kant op met het coronavirus. Dit betekent dat wij ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren, waar u als deelnemer face to face kunt kennismaken met andere professionals. Voor dit congres is de locatie Postillion Convention Centre Amsterdam. In samenwerking met de locatie verzorgen wij uiteraard een gevarieerde lunch en wordt er een informatiemarkt ingericht waar u kennis kunt opdoen van nieuwe nieuwe producten, methoden en diensten.

Blijft u liever thuis of in uw eigen praktijk? Dan is ook online deelname via livestream weer mogelijk. U neemt dan deel vanachter uw eigen pc, laptop of tablet. Live vragen stellen aan de spreker op het podium kan dan via chat met de moderator van Logacom.

Bij inschrijving kunt u uw keuze voor deelname op locatie of online livestream opgeven.

Vakblad sozio cadeau!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis de Sozio-special LVB.

 

 

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Registerplein
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.