Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Zwolle

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

Je ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat klaar en de informatiemarkt is geopend.

9:50

Opening door de dagvoorzitter

Mathijs Zwinkels, oprichter, ‘Universiteit van de Straat’.
10:00

Triple problematiek: praktische handvatten voor begeleiding en behandeling

Dr. Neomi van Duijvenbode, Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog / Senior onderzoeker, Tactus Verslavingszorg / Centrum Verslaving & LVB. Medeauteur van het praktijkboek “Triple Problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking”.

 

“Een ongeluk komt zelden alleen”. Een spreekwoord dat zeker opgaat voor cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit is zeker het geval bij cliënten met triple problematiek, bij wie sprake is van een verslaving, een psychische stoornis en een licht verstandelijke beperking. Een combinatie aan problematiek die een uitdaging vormt voor hulpverleners. Want: waar begin je? Wat werkt en wat werkt niet? En waar kun je extra hulp inschakelen als dat nodig is? Terechte vragen, die aan bod zullen komen tijdens de presentatie.
10:30

‘Je kan niet alleen maar luisteren’

Mathijs Zwinkels, oprichter ‘Universiteit van de Straat’.

 

Welke rol professionals uit het sociaal domein hebben in het tegengaan van (ondermijnende) criminaliteit is een interessant vraagstuk. Soms controversieel. Feit is dat we er in de praktijk, in meer of mindere mate mee te maken hebben. ‘Dit is geen zuivere koffie’, dat is een gevoel dat veel professionals in de uitvoering herkennen. Maar wat doe je, als je verdacht of ronduit crimineel gedrag ziet? Meld je het? En vertel je dát? Wat schiet je ermee op? Mathijs Zwinkels neemt de aanwezigen mee in dit vraagstuk.

11:00

Theepauze

11:30

Eerste deelsessieronde

Tijdens dit congres bezoek je in twee rondes een deelsessie. Er is keuze uit twaalf verschillende onderwerpen! Op de pagina deelsessies tref je een overzicht van het aanbod. Bij inschrijving kan je voor iedere ronde een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven.

12:45

Lunchpauze

In de ontvangstruimte wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13:45

Probleemgedrag bij volwassenen met een VB: welke ondersteuning biedt de nieuwe richtlijn?

Dr. Marieke Kroezen, senior onderzoeker, Trimbos-instituut.

 

Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het kan een grote impact hebben op de persoon zelf, diens familie en op anderen in de omgeving. De multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ is ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en probleemgedrag te verbeteren en last en lijden bij deze groep én naastbetrokkenen te verminderen. De richtlijn gaat onder andere in op beeldvorming, begeleiding en behandeling van probleemgedrag en op de organisatie van zorg.

14:15

Illusies van inclusie? Een politiek-sociologische beschouwing van lvb

Drs. Jaap Olthof, docent sociologie en PhD onderzoeker, samen met een ervaringsdeskundige met een LVB.
Mensen met lvb vragen in toenemende mate om zorg en ondersteuning. Onderzoeksrapporten wijzen richting de ‘complexiteit’ van de samenleving als oorzaak. Toch zijn aanpakken in Nederland zelden hierop gericht en lijken we vooral goed in het problematiseren van licht verstandelijke beperkingen. Gelijktijdig blijft het inclusie-ideaal een nogal vrijblijvende aangelegenheid die inhoudelijk soms botst met de duidelijker gearticuleerde participatie-idealen. De vraag rijst: wat willen we nu eigenlijk? In deze lezing leggen we bloot waar idealen van inclusief burgerschap schuren met de ervaringen van mensen met lvb. Met andere woorden: waar beperkingen en barrières ontstaan en worden bestendigd.
14:45

Middagpauze

15:15

Tweede deelsessieronde

Tijdens dit congres bezoek je in twee rondes een deelsessie. Er is keuze uit twaalf verschillende onderwerpen! Op de pagina deelsessies tref je een overzicht van het aanbod. Bij inschrijving kan je voor iedere ronde een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven.

16:30

Hapje & drankje