Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

Je ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat klaar en de informatiemarkt is geopend.

9:50

Opening door de dagvoorzitter

Mathijs Zwinkels, oprichter, ‘Universiteit van de Straat’.
10:00

Triple problematiek: praktische handvatten voor begeleiding en behandeling

Dr. Neomi van Duijvenbode, Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog / Senior onderzoeker, Tactus Verslavingszorg / Centrum Verslaving & LVB. Medeauteur van het praktijkboek “Triple Problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking”.
“Een ongeluk komt zelden alleen”. Een spreekwoord dat zeker opgaat voor cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit is zeker het geval bij cliënten met triple problematiek, bij wie sprake is van een verslaving, een psychische stoornis en een licht verstandelijke beperking. Een combinatie aan problematiek die een uitdaging vormt voor hulpverleners. Want: waar begin je? Wat werkt en wat werkt niet? En waar kun je extra hulp inschakelen als dat nodig is? Terechte vragen, die aan bod zullen komen tijdens de presentatie.
10:30

‘Je kan niet alleen maar luisteren’

Mathijs Zwinkels, oprichter ‘Universiteit van de Straat’.

Welke rol professionals uit het sociaal domein hebben in het tegengaan van (ondermijnende) criminaliteit is een interessant vraagstuk. Soms controversieel. Feit is dat we er in de praktijk, in meer of mindere mate mee te maken hebben. ‘Dit is geen zuivere koffie’, dat is een gevoel dat veel professionals in de uitvoering herkennen. Maar wat doe je, als je verdacht of ronduit crimineel gedrag ziet? Meld je het? En vertel je dát? Wat schiet je ermee op? Mathijs Zwinkels neemt de aanwezigen mee in dit vraagstuk.

11:00

Theepauze

11:30

Zie Jij Mij? LVB en (vermoedelijk) slachtofferschap mensenhandel

Pamela Storms, teammanager, Koraal.
Julie Bocken, regiebehandelaar, Koraal.

Julie Bocken en Pamela Storms van Koraal nemen u mee in de wereld van jonge mensen met een LVB die (vermoedelijk) slachtoffer zijn (geworden) van mensenhandelaren. Zij laten u praktisch aan de slag gaan met de landelijk erkende signaleringstool 11VB, waarmee potentiële LVB-slachtoffers mensenhandel (loverboys) in beeld gebracht kunnen worden. Daarna laten zij u door het doen en ervaren van specifiek behandelinterventies anders kijken naar veiligheid van deze LVB slachtoffers. Zij nemen u mee in de mogelijkheden om deze slachtoffers binnen een open vrijwillig kader passende behandeling te kunnen bieden.

12:00

Word LVB Expert tijdens de LVB Xperience! Kom, ervaar, ontdek en ga met nieuwe LVB inzichten weer naar buiten

Vooraanstaande gedragsdeskundigen vanuit Humanitas DMH (namen worden nader bekend gemaakt).

Stel je voor... dat je LVB bewust wordt. Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Je wordt lacherig, voelt je opgelaten, gefrustreerd, boos of je zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kan de deelnemer de wereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend… Onze eigen gedragsdeskundige vertelt over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Hierbij wordt ingegaan op de betekenis van recent baanbrekend onderzoek gericht op begrip over en begeleiding van mensen met LVB. Na deze workshop weet je precies wat je niet en wel moet doen in contact met deze doelgroep.

12:45

Lunchpauze

In de ontvangstruimte wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13:45

Probleemgedrag bij volwassenen met een VB: welke ondersteuning biedt de nieuwe richtlijn?

Dr. Marieke Kroezen, senior onderzoeker, Trimbos-instituut.

Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het kan een grote impact hebben op de persoon zelf, diens familie en op anderen in de omgeving. De multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ is ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en probleemgedrag te verbeteren en last en lijden bij deze groep én naastbetrokkenen te verminderen. De richtlijn gaat onder andere in op beeldvorming, begeleiding en behandeling van probleemgedrag en op de organisatie van zorg.

14:15

Illusies van inclusie? Een politiek-sociologische beschouwing van lvb

Drs. Jaap Olthof, docent sociologie en PhD onderzoeker, samen met een ervaringsdeskundige met een LVB.
Mensen met lvb vragen in toenemende mate om zorg en ondersteuning. Onderzoeksrapporten wijzen richting de ‘complexiteit’ van de samenleving als oorzaak. Toch zijn aanpakken in Nederland zelden hierop gericht en lijken we vooral goed in het problematiseren van licht verstandelijke beperkingen. Gelijktijdig blijft het inclusie-ideaal een nogal vrijblijvende aangelegenheid die inhoudelijk soms botst met de duidelijker gearticuleerde participatie-idealen. De vraag rijst: wat willen we nu eigenlijk? In deze lezing leggen we bloot waar idealen van inclusief burgerschap schuren met de ervaringen van mensen met lvb. Met andere woorden: waar beperkingen en barrières ontstaan en worden bestendigd.
14:45

Middagpauze

15:15

Inzet van een toekomstcoach voor kwetsbare jongeren

Aleida Hepping, toekomstcoach, MEE Drenthe. Ervaringsdeskundige, MEE Samen.
De toekomstcoach geeft levensbrede ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Hij of zij blijft op de achtergrond waar het kan, grijpt in wanneer dat nodig is en verbindt gemeenten, scholen en werkgevers. Een toekomstcoach én een ervaringsdeskundige (jongere) vertellen over hun ervaringen. De deelnemers krijgen concrete handvatten mee voor het begeleiden van de doelgroep.
15:45

Social mediawijsheid en LVB

Janine van Loenen, expertcoach mediawijsheid, MEE. Een ervaringsdeskundige (onder voorbehoud).
Twee derde van de Nederlandse jongeren heeft hun mediagebruik onvoldoende onder de duim, blijkt uit onderzoek. Niet alleen als het gaat om de risico’s, maar ook als het gaat om de kansen voor het benutten van de mogelijkheden van digitale media, zoals social media. Het opleidingsniveau van de jongere beïnvloedt de mate van mediawijsheid, maar ook bijvoorbeeld het opleidingsniveau en inkomen van ouders. Kwetsbare jongeren lopen hierdoor extra risico als het gaat om veilig online kunnen bewegen; ze stellen zich een stuk passiever en meer consumptief op.
Dit geldt nog meer wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Zij kunnen minder makkelijk profiteren van de voordelen van media. Te weinig begrip van media, overmatig gebruik en ongewenst gedrag is wat professionals in de praktijk tegenkomen. In deze workshop staat mediawijsheid en mediaopvoeding in relatie tot kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking centraal. Niet alleen vanuit risico’s redenerend, maar juist ook vanuit kansen voor het benutten van de mogelijkheden van social media: mee kunnen doen, ook online.
16:30

Hapje & drankje