Contact|

12e Jaarcongres LVB


14 september 2021 | Postillion Amsterdam & Online

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

Ontvangst van deelnemers op locatie is vanaf 9 uur. Registratie van online deelnemers is voorafgaand aan het congres met een online ontvangst vanaf 9.30 uur.

 
09:50 Mathijs Zwinkels

Opening door de dagvoorzitter

Mathijs Zwinkels, oprichter, ‘Universiteit van de Straat’.

10:00 Jessica Vervoort-Schel

Wat heb je meegemaakt?

Ingrijpende jeugdervaringen bij LVB
Drs. J.A.A. (Jessica) Vervoort-Schel, orthopedagoog generalist NVO, supervisor NVO. Programmaleider Inhoud & Onderzoek Jeugd, Koraal en PhD kandidaat UvA.

Met de vraag ‘wat heb je meegemaakt’ hebben we meer oog voor de impact van ingrijpende jeugdervaringen dan wanneer we werken vanuit ‘wat is er met je aan de hand?’. Het is belangrijk dat we erkennen en herkennen dat ingrijpende jeugdervaringen van invloed kunnen zijn op leer- en ontwikkelmogelijkheden, gedrag, welbevinden en psychische en fysieke gezondheid. Mensen die functioneren op het niveau van een LVB, hebben een groter risico op het meemaken van allerlei ingrijpende ervaringen en hebben vaak minder buffers. Centraal in deze bijdrage staat wat we als professionals kunnen doen om bij te dragen aan duurzame resultaten van onze hulp.
10:45 Martijn Vos Gijs Cuppen

'Behandeling in beeld: meer grip en begrip voor de cliënt’

Drs. Martijn Vos, GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog, Regionaal Centrum OPSY, onderdeel van GGzE.
Gijs Cuppen, casemanager, Regionaal Centrum OPSY, onderdeel van GGzE.

In deze workshop wordt getracht de deelnemers enerzijds kritisch na te laten denken hoe men daadwerkelijk de cliënt met de verstandelijke beperking centraal stelt, anderzijds om hen te inspireren de regie van de cliënt te vergroten met relatief eenvoudige aanpassingen. De deelnemers worden meegenomen in de visie van het tot stand komen van de methodiek, krijgen voorbeelden te zien en worden geprikkeld een vertaling te maken naar de eigen dagelijkse praktijk. Tot slot is de doelstelling om op dit congres een eerste overzicht van de bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek te laten zien.
11:30

Koffie- en theepauze

12:00 Svenja Büttner

Iedereen mag meedoen met (social) media!

Dr. Svenja Büttner, senior onderzoeker lectoraat Jeugd & Media Hogeschool Windesheim, Zwolle. Coördinator post-hbo opleiding Jeugd & Media Coach Hogeschool Windesheim, Zwolle.

In deze sessie presenteert het lectoraat Jeugd & Media de resultaten van 2 onderzoeksprojecten:
  1. Iedereen mag meedoen met (social) media!

    Een veldscan van het mediagebruik en de ondersteuningsbehoeften daarbij van jongeren met een LVB die op behandelgroepen wonen én de behoefte aan mediawijsheidcompetenties (kennis, vaardigheden, attitude) van hun pedagogisch begeleiders.

  2. Nep echt!

    Een 2-jarig participatief actie-onderzoek waarin het lectoraat, jongeren met een LVB, hun pedagogisch begeleiders en studenten van de minoren Children & Media en Mobile Solutions van Windesheim samen een app ontwikkelen waarmee de jongeren leren inschatten of online informatie echt is of nep.

12:45

Lunchpauze

13:45 Coki Janssen

DJI en de LVB-populatie

Coki Janssen en een casemanager vanuit PI Dordrecht over de LVB-populatie binnen DJI.

Wat weten we over de LVB-populatie binnen DJI? Wat zijn de mogelijkheden voor professionals die binnen DJI werken om met deze doelgroep te werken? Wat betekent de nieuwe Wet straffen en beschermen voor de LVB-populatie binnen DJI?
Sommige professionals maken zich zorgen over de consequenties van de nieuwe Wet, juist voor deze doelgroep. Wat gaat er voor ze veranderen? Wat zijn gevolgen en waar liggen kansen? Hoe gaat het met het tijdig signaleren / herkennen van de LVB-populatie, het aanvragen van verdiepingsdiagnostiek? Ziet een gevangenisstraf er voor een gedetineerde met een LVB anders uit? Deze thema’s komen aan de orde tijdens een vlucht tussen beleid en de praktijk.
14:30 Tobias Nieveld Jochem Hooghiemstra

Word LVB Xpert in drie kwartier

Tobias Nieveld, Humanisticus (MA), organisatieadviseur, Humanitas DMH.
Melissa Roos, procescoördinator LVB Xperience, Humanitas DMH.

In deze workshop kom je meer te weten over mensen met een licht verstandelijke beperking en zal je zelf ervaren hoe het is om LVB te zijn. Na deze workshop weet je wat je wel en –minstens zo belangrijk- wat je nooit (meer) moet doen in de omgang met iemand met een LVB.
15:15

Theepauze

15:45 Mathijs Zwinkels

'LVB en decriminalisering'

Mathijs Zwinkels, oprichter, ‘Universiteit van de Straat’.

Criminaliteit is niet altijd een keuze, is eruit stappen dat dan wel? Of vervallen we nu alweer in de bekende dader-slachtoffer discussie? Hoe is dat voor personen die kampen met een licht verstandelijke beperking? In een plenaire bijdrage neemt Mathijs Zwinkels de toehoorders mee in het proces van decriminaliseren: wat kan aan ondersteuning en begeleiding worden geboden en maakt impact?
16:30

Afsluiting door de dagvoorzitter