Contact|
14 september 2021 | Online congres

Graag presenteren wij je het programma voor het 12e Jaacongres LVB dat op dinsdag 14 september door Logacom wordt georganiseerd. Op het programma staan: 

 • Drs. J.A.A. (Jessica) Vervoort-Schel met de lezing Wat heb je meegemaakt? over ingrijpende jeugdervaringen bij jongeren met LVB
 • Drs. Martijn Vos en Gijs Cuppen met de presentatie 'Behandeling in beeld: meer grip en begrip voor de cliënt
 • Dr. Svenja Büttner met Iedereen mag meedoen met (social) media! waarin zij 2 onderzoeksprojecten van het lectoraat Jeugd & Media presenteert
 • Coki Janssen en een uitvoerende reclasseringswerker over DJI en de LVB-populatie
 • Tobias Nieveld maakt je in drie kwartier LVB expert door je te laten ervaren/inzien wat LVB is.
 • Mathijs Zwinkels over hoe decriminalisering bij mensen met een LVB

Dagvoorzitter bij dit congres is Mathijs Zwinkels. Op de pagina programma vind je voor een timetable van de dag met een toelichting op de verschillende lezingen. 

Snelle beslissers ontvangen €29,- korting op deelname! Deze aanbieding is geldig op aanmeldingen die uiterlijk 26 augustus online worden voltooid.

Nederland telt ongeveer 2,3 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij licht verstandelijk beperkt genoemd. De problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen wordt steeds complexer. De problemen zijn lastig te herkennen en beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. Hoe krijg je als hulpverlener inzicht in deze complexe problematiek? Op welke wijze begeleid en behandel je mensen met een LVB die met deze problemen te kampen hebben? Het 12e Jaarcongres LVB brengt ervaring, kennis en inzicht van de mogelijkheden bij elkaar voor betere hulpverlening aan deze kwetsbare groep.

Al meer dan tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot gedragsproblemen en criminatliteit.

 

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

Informatie betreft het coronavirus in relatie tot het Jaarcongres LVB.

Het aantal COVID-19 besmettingen is helaas nog niet onder controle in Nederland. Gezien we momenteel nog in een lockdown zitten, de getroffen coronamaatregelen voorlopig nog van kracht zijn en vaccinatie (van iedereen die dat wenst) nog even op zich laat wachten, hebben wij besloten om het eerste half jaar van 2021 nog geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Het Jaarcongres LVB op 14 september 2021 verzorgen wij sowieso online via Livestream, maar wanneer de regels het toelaten bent u als deelnemer ook op locatie welkom. Zodra hier meer over bekend is, dan vermelden wij dat op deze website en informeren wij reeds ingeschreven deelnemers per mail.

Heeft u vragen over onze congressen of de status van wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op middels contactformulier.

Vakblad sozio cadeau!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis de Sozio-special LVB.

 

 

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • Bureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor  GGZ verpleegkundigen
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 • Registerplein voor cliëntondersteuners, agogen en maatschappelijk werkers
 • Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.