Contact|
15 september 2020 | Buitensociëteit, Zwolle

Nederland telt ongeveer 2,3 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij licht verstandelijk beperkt genoemd. De problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen wordt steeds complexer. De problemen zijn lastig te herkennen en beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat mensen met een LVB worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden. Hoe krijg je als hulpverlener inzicht in deze complexe problematiek? Op welke wijze begeleid en behandel je mensen met een LVB die met deze problemen te kampen hebben? Het 11e Jaarcongres LVB brengt ervaring, kennis en inzicht van de mogelijkheden bij elkaar voor betere hulpverlening aan deze kwetsbare groep.

Al meer dan tien jaar lang organiseert Logacom in september het Jaarcongres LVB met aandacht voor LVB in relatie tot:

  • Gedragsproblemen
  • Verslaving
  • Criminaliteit

 

 

Accreditatie

Voor dit congres accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor onder andere AbSg, AJN, NVAVG en NVvP
  • Bureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor  GGZ verpleegkundigen
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Registerplein voor cliëntondersteuners, agogen en maatschappelijk werkers
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.
 
Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.

UPDATE:
Informatie betreft het coronavirus in relatie tot onze congressen.

De congresdatum is definitief, het congres zal niet worden verplaatst of geannuleerd. Uw inschrijving voor congresdeelname is dus gegarandeerd. Wij verzekeren u de overdracht van kennis en ervaring zoals gepresenteerd in het programma. Uitvoering zal uiteraard plaatsvinden volgens regels en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. In samenwerking met de locatie wordt gewerkt aan een 1,5 meter protocol zodat iedereen op locatie voldoende afstand kan bewaren. Waar mogelijk zullen congres(onderdelen) online worden aangeboden. Zodra de aanpak voor uitvoering van een congres concreet is, informeren wij de deelnemers per mail.

Snelle beslissers ontvangen €30,- korting op deelname! Deze aanbieding is geldig op aanmeldingen die uiterlijk 1 augustus online worden voltooid.

Twitter mee over het 
Jaarcongres LVB!
met #LVBcongres @logacom
 

Vakblad sozio cadeau!

Deelnemers ontvangen bij deelname gratis het meest recente exemplaar van het vakblad Sozio.

 

 

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie en meld u vandaag nog aan als standhouder!