Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

Infomarkt

Op het Jaarcongres LVB wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren.

Bent u werkzaam met of voor (zorg)professionals in het sociale domein? En heeft u interesse om uw product of dienst onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven? Dan is deelnemen aan de informatiemarkt tijdens het Jaarcongres LVB de uitgelezen kans om uw aanbod aan uw doelgroep te presenteren! Tevens zijn er mogelijkheden om presentatie op de informatiemarkt te combineren met een advertentie in het blad Sozio (mediapartner van het congres). 

Tijdens ontvangst, pauzes en netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld voor deelname:

Uitgeverij SWP is dé uitgeverij van (vak)boeken en (vak)bladen voor professionals, werkzaam in onder meer de GGZ, jeugdzorg en jeugdbescherming.
Het onderwerp LVB met aandacht voor gedragsproblemen, verslaving en criminaliteit, komt - naast onze boeken - ook ruimschoots aan bod in de bladen SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein en Participatie en Herstel, voor mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen.
Kijk voor meer informatie opwww.swpbook.com 
Expertisecentrum William Schrikker is gespecialiseerd in jeugd en hun ouders met meervoudig complexe problematiek. Zij verbindt al 15 jaar de jeugdzorg-praktijk met wetenschap en vertaalt dat in concreet toepasbare kennis, methoden, tools, innovatieve projecten en opleidingen. www.williamschrikker.nl 
MEE heeft als ideaal een samenleving waarin iedereen meedoet, een inclusieve samenleving. MEE is er daarbij in het bijzonder voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE fungeert voor organisaties in zorgsector als kenniscentrum op het gebied van inclusie. We helpen hen om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel.  www.meevoormij.nl
Pons Academie Kom studeren bij de Pons Academie als je verdieping zoekt in je vak en houdt van uitdaging. In onze persoonlijke en hoogwaardig post-hbo opleidingen breng je de theorie al gedurende de opleiding onder begeleiding van onze excellente docenten en coaches in praktijk. Pons Academie: voor mensen die met mensen werken! www.ponsacademie.nl 
Met de GGZVervoersdienst willen wij de zorg tijdens het vervoer naar een zorg instelling kwalitatief verbeteren. GGZV biedt passend vervoer met professionele begeleiders met verstand van de problematiek en ruime ervaring binnen het werkveld. GGZVervoersdienst biedt passende zorg gericht op het welzijn van de cliënt. Onze benadering is laagdrempelig, ons vervoer is veilig. Want herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling www.ggzvervoersdienst.nl