Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

Accreditatie

Puntentoekenning

Registerplein

Deelname aan 11e Jaarcongres LVB (ID nummer: 402134) levert 4 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Categorie Accreditatiepunten
Scholing Consultatieve Psychiatrie 5
Scholing GGZ 5
Scholing Jeugdverpleegkunde 5
Scholing Justitiële Verpleegkunde 5
Scholing Ambulancezorg 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten  5


NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 5,5

In aanvraag

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd en goedgekeurd bij onderstaande verenigingen, zodra een accreditatie aanvraag gekeurd is dan vermelden wij dat hier op deze website:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), bij SKJ wordt accreditatie niet separaat aangevraagd. Het congres wordt als scholing door SKJ erkend met goedkeuring van accreditaite bij NIP/NVO.
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:00 uur hebben getekend*. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

*Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 16:30 uur de presentielijst tekenen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.