Contact|

12e Jaarcongres LVB


14 september 2021 | Postillion Amsterdam & Online

Accreditatie

Puntentoekenning

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

 • Scholing Ambulancezorg
 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Justitiële verpleegkunde
 • Scholing Meldkamer Ambulancezorg
 • Scholing Militaire Zorg
Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten  5
 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG opleiding - behandeling 0,5
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5

Accreditatiebureau NIP-eerstelijnspsychologie NIP

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 5,5

Register Vaktherapie

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 5,5
 

Registerplein

Deelname aan 12e Jaarcongres LVB (ID nummer: 431847) levert 4 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 4

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten  5
 

In aanvraag

Voor het programma van het 12e Jaarcongres LVB is accreditatie aangevraagd bij onderstaande verenigingen:

 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Register Vaktherapie
 • Registerplein
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Speciaal verzoek?
Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatiepunten van wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Deelnemers kunnen altijd een certificaat van deelname opvragne (gelijk aan regels en prcedure voor accreditatie). Met dit certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van (pe-) accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht. Procedure van presentieregistratie is voor fysieke deelname op locatie en online deelnemers verschillend. 

Presentieregistratie bij deelname op locatie
Om presentie aan te tonen worden bij aankomst deelnemers geregistreerd door logacom en dient een deelnemer bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereist dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 90% van de scholingsduur hebben getekend*. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

*Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas aan het einde de presentielijst tekenen.

Presentieregistratie van LIVE online deelname
Er zijn twee momenten van 'controle' op online aanwezigheid:

 • Tijdens de livestream (eerste presentatie in de ochtend) worden de online aanwezige deelnemers reregistreerd.
 • Aan het eind van de dag ontvangen de deelnemers via de chat (en in de presentatie) een speciale link om zich als present registreren voor een certificaat en accreditatie. 

Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die beide momenten online present zijn. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Presentieregistratie bij online deelname achteraf
Deelnemers die niet live aan het online congres deelnemen, maar het congres terugkijken kunnen ook registratie van presentie krijgen voor een certificaat en/of accreditatie. In backoffice wordt (op verzoek) per login gecontroleerd of alle video's bekeken zijn. Heeft u met uw persoonlijke login alle video's bekeken? Stuur dan een e-mail naar office@logacom.nl en wij controleren uw views voor opgave van presentie.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer van de beroepsvereniging nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Puntentoekenning
Wij geven in PE-online de presentie door van de PE-online geregistreerde deelnemers. Wij gebruiken daarvoor het registratienummer van beroepsvereniging dat u heeft opgegeven bij aanmelding voor het congres. SKJ geregistreerde deelnemers dienen met het certifcaat van deelname zelf punten op te vragen in hun online SKJ dossier.