Contact|

14e Jaarcongres LVB


26 september 2024 | De Reehorst, Ede

11. Hoarding en vervuiling: woon hygiënische problematiek in de zorg voor mensen met een LVB

Hendrien Kaal, Lector 'LVB en risicovol gedrag' aan de Hogeschool Leiden & Kyra Robbemond, gz-psycholoog bij Middin

Veel begeleiders in de zorg voor mensen met een lvb hebben wel eens een cliënt begeleid met woonhygiënische problematiek: een cliënt die zoveel spullen verzamelde dat dit het normale gebruik van de woning onmogelijk maakt, een cliënt die ernstig dreigde te vervuilen, of een cliënt waarbij de buren klaagden over stankoverlast of ongedierte…


Toch is dit een onderwerp waar weinig over gesproken wordt, en nog minder onderzoek naar gedaan is. In deze workshop willen we jullie meenemen in een eerste verkenning van het thema ‘woonhygiënische problematiek en lvb’ en met de deelnemers het gesprek aangaan over achtergronden, begeleiding en knelpunten. Hendrien Kaal, Lector 'LVB en risicovol gedrag' aan de Hogeschool Leiden Kyra Robbemond, gz-psycholoog bij Middin