Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

11. Inzet van een toekomstcoach voor kwetsbare jongeren

Dit onderwerp is als lezing opgenomen in het plenaire programma

Aleida Hepping, toekomstcoach, MEE Drenthe.
Een ervaringsdeskundige, MEE Samen.

Werkvorm: Presentatie van een best-practice > deze werkvorm is aangepast voor opname in plenair programma
Leerdoelen

  • Meer kennis en bewustwording wat er nodig is een sluitende aanpak te realiseren voor jongeren met een lvb.
  • Meer kennis over wat het de jongere oplevert, maar ook welke effecten dit heeft voor verschillende stakeholders zoals gemeenten, scholen en werkgevers. 

Doelgroep: Professionals die werken in het sociaal domein in algemene zin. Maar specifiek voor professionals werkzaam voor gemeenten, onderwijs en partnerorganisaties van MEE die werkzaam zijn met jongeren met een lvb.
Leeftijdscategorie: jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15-27 jaar.

De toekomstcoach geeft levensbrede ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Hij of zij blijft op de achtergrond waar het kan, grijpt in wanneer dat nodig is en verbindt gemeenten, scholen en werkgevers. Een toekomstcoach én een ervaringsdeskundige (jongere) vertellen over hun ervaringen. De deelnemers krijgen concrete handvatten mee voor het begeleiden van de doelgroep