Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

12. LVB en het Vat van Zelfwaardering

Welmoed Visser-Korevaar, Basis-orthopedagoog NVO, Seksuoloog NVVS

Het Vat van zelfwaardering is ontwikkeld door Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog in zijn werk als onderzoeker en klinisch behandelaar op het gebied van seksverslaving. In de loop van de tijd is de relatie tussen diverse problematiek en zelfwaardering steeds duidelijker geworden.


Zelfwaardering staat bij mensen met een LVB sterker onder druk dan bij mensen zonder LVB. Daarom is het des te belangrijker om de veerkracht te vergroten om, ten einde beter om te gaan met stress. De methodiek van het vat van zelfwaardering grijpt op de verschillende factoren die bijdragen aan het vergroten van de veerkracht. Het tevredenheidssysteem wordt aangezet en in beweging gehouden ten einde het vat te vullen. Daarmee krijgt de persoon, door een voller vat, de mogelijkheid om in te grijpen op het stresssysteem. Het wordt de persoon mogelijk gemaakt om de stress niet alleen te leren verdragen, maar ook andere keuzes te maken waardoor de stress niet verder oploopt. De aanpak concentreert zich op de aandacht op haalbare kleine taken en activiteiten. Door de client op microniveau het gevoel van controle over gedrag met plezierige (egoversterkende) activiteiten terug te geven, ontstaat een beter zelfgevoel en leert hij of zij, op een indirecte en impliciete wijze, om de eigen negatieve patronen beter te zien en bij te sturen.

De benadering sluit aan op moderne inzichten in de werking van het brein en de motivatie- en stresssystemen. De benadering is concreet en effectief. Belangrijk is dat vat van zelfwaardering een beeldtaal gebruikt, waardoor het cliënten makkelijke gemaakt wordt om naar hun eigen gedrag en gemoedsbewegingen te kijken in relatie tot hun zelfwaardering. Door de beeldtaal (en het minder vertrouwen op verbale, inzicht gevende en interpreterende elementen is de methode ook en juist geschikt voor mensen met minder taalvermogen, andere culturele bagage of beperkingen in verstandelijk vermogen, bijvoorbeeld de LVB doelgroep De behandeling is geprotocolleerd en biedt goede resultaten. De benadering sluit ook aan bij de huidige ontwikkelingen in de moderne, positieve psychologie bv. de 4e generatie CGT, ACT en oplossingsgericht werken.

Na deze deelsessie weet u

  • De achterliggende gedachte van het Vat van Zelfwaardering
  • Dat de methodiek aansluit bij de doelgroep LVB
  • Hoe het protocol en de beeldtaal gehanteerd wordt in deze methodiek

U bent geen behandelaar na deze deelsessie, daarvoor kunt u de opleiding volgen. De deelsessie is toegankelijk voor iedereen die kennis wil maken met het Vat, de opleiding richt zich op HBO/WO geschoolde hulpverleners (behandelaars).

Welmoed Visser-Korevaar is werkzaam in haar eigen praktijk, orthopedagogisch adviesbureau Welmoed. Zij werkt inmiddels vele jaren in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking rondom seksuologische hulpvragen. Dat gaat zowel om onderzoek als behandeling. Daarnaast richt zij zich op de seksuologische behandeling van mensen met ASS. Voor het CCE werkt zij als consulent in diverse zorgsectoren. Daarnaast geeft ze ook trainingen en lezingen o.a. rondom de thema’s LVB en seksualiteit, ASS en seksualiteit en het Vat van zelfwaardering en LVB.