Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

13. LVB en goed genoeg ouderschap in de periode van conceptie tot de eerste 1001 dagen

Maartje Snelders, gedragswetenschapper bij de William Schrikker Stichting & Annick Zijlstra, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam

Pasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op een onveilige opvoedsituatie, waarin sprake kan zijn van een inconsistente opvoedstijl, lage sensitiviteit, autoritair ouderschap, maar ook verwaarlozing en mishandeling. In deze deelsessie wordt allereerst ingegaan op risicofactoren die samenhangen met onveilige opvoedsituaties vanaf de zwangerschap tot de eerste zes levensmaanden bij ouders met een LVB.


Ondanks dat kinderen onder de één jaar van ouders met een LVB worden oververtegenwoordigd binnen de jeugdbescherming, weten we ook dat ouders met een LVB wel in staat zijn om goed genoeg op te voeden, mits zij adequaat worden ondersteund. Maar wat is goed genoeg ouderschap? Hoe verhoudt goed genoeg ouderschap tot de verantwoordelijkheid van professionals, de beroepscode en de meldcode? En hoe sluit je goed aan bij ouders met LVB? Middels een interactieve werksessie zullen we stilstaan bij deze vragen. We sluiten de deelsessie af met een “good practice”, waarin we onze ervaringen delen met de interventie ‘Veilige Start’. Veilige Start biedt intensieve, ambulante begeleiding aan (aanstaande) ouder(s), bij wie, door (kenmerken van) een licht verstandelijke beperking (LVB) en een combinatie van problematiek, er grote zorgen zijn over de veiligheid en ontwikkeling van de baby en het ouder- en opvoederschap van de aanstaande ouder(s).

Na deze deelsessie heeft u meer kennis van

  • risicofactoren gerelateerd aan onveilige opvoedsituaties van conceptie tot de eerste zes levensmaanden.
  • beschikbare interventies voor ouder(s) met een LVB gericht op het versterken van goed genoeg ouderschap in de periode van zwangerschap tot de eerste 1001 dagen.
  • werkzame elementen van interventies voor ouder(s) met een LVB gericht op het versterken van goed genoeg ouderschap.
  • goed genoeg ouderschap in relatie tot uw eigen verantwoordelijkheid als professional.
  • de interventie ‘Veilige Start’. Deze kennis kan u helpen om tijdig risico’s te herkennen, (beter) aan te kunnen sluiten bij de problemen van het gezin, en effectieve(re) interventies in te kunnen zetten.

Maartje Snelders is gedragswetenschapper bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, daarnaast is zij Projectleider van Veilige Start. Annick Zijlstra is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar ouderschap en LVB in de eerste 1001 dagen, met nadruk op onderzoek naar de effectiviteit van Veilige Start.