Contact|

14e Jaarcongres LVB


26 september 2024 | De Reehorst, Ede

14. Motiverende gespreksvoering bij LVB

Arjan Dijks, trainer

Wat is Motiverende Gespreksvoering (MVG) en hoe wordt dit ingezet om gedragsverandering bij cliƫnten met te realiseren?


Daarna volgt een uitleg over MGV specifiek bij cliënten met lvb en gaan de deelnemers hiermee actief aan de slag d.m.v. oefeningen. Hierbij komen de verschillende aspecten van MGV aan de orde:

  • De spirit
  • De ORBSI (gesprekstechnieken open vragen, reflecteren, bevestigen, samenvatten en informatie geven
  • De 4 processen (engageren, focussen, evoceren en plannen

Leerdoelen: 

  • Deelnemers weten wat de spirit, de ORBSI en de 4 processen inhouden.
  • Deelnemers weten wanneer ze MGV bij lvb in moeten zetten.
  • Deelnemers hebben met de theorie geoefend.