Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

16. Houvast voor professionals: bijdragen aan herstel van jongeren met ingrijpende jeugdervaringen

Dagmar Struijcken, groepsleider behandelgroep en trainer trauma-informed care; Daniƫlle Sales, Regiebehandelaar en trainer trauma-informed care

De invloed van ingrijpende jeugdervaringen. Een geschiedenis van ingrijpende jeugdervaringen kan zich bij jeugdigen uiten in onder andere agressie, emotionele en gedragsontregelingen, internaliserende problematiek, zelfbeschadigend gedrag, problemen op seksueel gebied, leer- en cognitieproblemen of middelenmisbruik.


Jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen lopen een groter risico op het meemaken van ingrijpende ervaringen, terwijl zij vaak minder mogelijkheden hebben tot regulatie en verwerking en zich vaker gedragsmatig uiten.

Gedrag als aanpassing. Dit complexe gedragsbeeld dat deze jeugdigen laten zien, kan leiden tot een gevoel van onveiligheid bij hulpverleners. Deze gevoelens kunnen controlerende, inperkende of bestraffende reacties van hulpverleners uitlokken, wat op hun beurt kan zorgen voor het toenemen van gevoelens van onveiligheid bij jeugdigen met meer kans op escalatie.

Werken aan herstel. Van focus op ‘oplossen’ van ‘probleemgedrag’ naar oog hebben voor de impact van ingrijpende jeugdervaringen en bijdragen aan beschermende en compenserende ervaringen.

Aan de slag. De deelnemers maken aan de hand van een casus en verschillende werkvormen kennis met de waarden en uitgangspunten van trauma-informed care als houvast voor hun dagelijkse professionele handelen. Er worden voorbeelden gegeven hoe de pijlers Regulatie, Verbinding en Veiligheid en bronnen van steun en kracht, kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsbevorderend en herstelgericht klimaat voor jongeren, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen.