Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

17. Ouderschap en LVB: wat werkt in de praktijk voor vaders?

Sanna Koet, onderzoeker Expect Jeugd; Marcia Lever, ontwikkelaar HouVast. TOP Groep Training en begeleiding

De interventie HouVast richt zich op de ondersteuning van gezinnen van ouders met een LVB. Op veel manieren werken we aan verbetering van de uitvoering van HouVast.

In de praktijk gaat onze aandacht meer uit naar de moeders dan naar vaders, terwijl we weten dat ook vaders van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Veel kinderen groeien op in éénoudergezinnen bij hun moeder. We bereiken vaders niet zo goed en weten onze hulpverlening naar hen niet altijd goed vorm te geven. Hoe kunnen zij de vader zijn die zij willen zijn? Hoe kunnen wij als hulpverleners hen daar het beste bij ondersteunen? In deze sessie doen we verslag van onze zoektocht in onderzoek naar en met vaders. We gaan graag in gesprek over uw ervaringen: wat komt u tegen in de praktijk? Wat werkt voor u?   

 

Door:
Sanna Koet, onderzoeker Expect Jeugd
Marcia Lever, ontwikkelaar HouVast. TOP Groep Training en begeleiding