Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

2. #Wetoo - De inzet van psychomotorische therapie bij de gevolgen van seksueel misbruik

Deze sessie wordt als film online beschikbaar gesteld voor alle deelnemers van het congres.

Manon Smit, orthopedagoog en onderzoeker, werkzaam bij het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim Zwolle, en Vrije Universiteit Amsterdam.
Irma de Leeuw, psychomotorisch therapeut, eigen praktijk.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).
Leerdoelen: De deelnemers krijgen eerste richtlijnen aangereikt rond (psychomotorische) diagnostiek en behandeling bij seksueel misbruik bij mensen met een LVB.
Doelgroep: Professionals die in de praktijk te maken hebben met mensen met een LVB die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik.
Leeftijdscategorie: Volwassenen (23 jaar en ouder).

De deelnemers maken op een interactieve wijze kennis met psychomotorische therapie, een therapievorm die goed aansluit bij de wensen en leerbehoeftes van mensen met een LVB.
Seksueel misbruik komt veel voor bij mensen met een LVB. Ten gevolge van seksueel misbruik ervaren zij een breed scala aan psychologische en gedragsmatige problemen, en hebben zij vaak een negatieve of verstoorde beleving van het eigen lichaam. Goede diagnostiek en behandeling is essentieel om deze gevolgen van seksueel misbruik op tijd te herkennen en te verminderen. Een benadering met behulp van psychomotorische therapie, waarbij met ervaringsgerichte interventies de beleving van het eigen lichaam aan bod komt en alternatieve gedragspatronen uitgeprobeerd worden, is mogelijk helpend. Positieve aandacht voor het eigen lichaam, het terugkrijgen van regie over het eigen lichaam, het leren aangeven van grenzen en het leren reguleren van spanning en emoties zijn daarbij belangrijke thema’s. In deze interactieve lezing worden de eerste resultaten van het onderzoeksproject ‘Seksueel misbruik bij mensen met een LVB: de inzet van PMT’ gedeeld en zullen de deelnemers op een interactieve wijze kennis maken met PMT en met het thema lichaamsbeleving.