Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

3. Het Houvast: een eigen plek, de baas over je eigen leven. Het kan!!

Judith Coolen Orthopedagoog-Generalist, Myrna Staal Orthopedagoog generalist en Johan Trum cliënt

Wonen in een gewoon huis, in een gewone wijk. Het Houvast biedt 24-uurs ondersteuning aan cliënten met een hoog zorgzwaartepakket, een VG6 of VG7 die zelfstandig (niet geclusterd) wonen. Vanuit contact, samen optrekken, oprechte interesse, aansluiten bij de vraag, wat eigen waarden en normen loslaten, soms risico nemen en veel vertrouwen zien we de kwaliteit van leven toenemen.


Maar hoe doe je dat nu? Wat zijn de werkzame factoren vanuit de context bij deze doelgroep en waar liggen nu krachten zodat deze mensen een zo gewoon mogelijk bestaan hebben net als jij en ik?
We nemen jullie graag mee om wat anders te kijken naar zorg en met een verrassend passende aanpak te anticiperen op de vraag van deze doelgroep en wie kan dat beter aan jullie vertellen dan de cliënt zelf. Hoe normaler de context, hoe normaler het gedrag.

Leerdoelen

  • Mensen inspireren om anders te kijken naar zorg middels mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en ruimte om hierover het gesprek te voeren met een ervaringsdeskundige.
  • Mensen inspireren om vanuit de context een eerste stap te zetten naar verandering in zorg voor mensen met een LVB.
  • Mensen uitdagen te reflecteren op IWAB (ik weet alles beter) gedrag, vertrouwen te hebben, los te laten maar toch vast te houden.
  • Mensen inspireren om vanuit presentie en oplossingsgericht werken cliënten te begeleiden. Aansluiten bij wensen en verlangens gericht op de toekomst en een fijn leven.