Contact|

13e Jaarcongres LVB


28 september 2023 | De Reehorst, Ede

4. Onbegrepen gedrag: Door stil te staan kom je verder

Geert Bettinger, internationaal gastspreker, auteur boek: Door stil te staan kom je verder; een andere kijk op 'probleemgedrag'

Op een zeer interactieve, soms humoristische, wijze gaan we aan de slag met een andere kijk op zogenoemd 'onbegrepen gedrag' . Ik noem dit signaalgedrag. Kan en wil hier niet te veel over 'prijsgeven' vanwege de verrassende wijze van deze actieve masterclass. deze duurt ongeveer 45-60 minuten


Leerdoelen:

  • Deelnemer verkrijgt meer Inzicht in oorzaken van het zogeheten ‘probleemgedrag’ van de cliënt en ook zijn eigen aandeel hierin.
  • Deelnemer gaat het ‘probleemgedrag’ meer zien als een signaal.
  • Deelnemer kijkt op een andere wijze naar het ‘probleemgedrag’ van een cliënt
  • Deelnemer handelt en kijkt vanuit het perspectief van een cliënt.
  • Deelnemer begeleidt vanuit de behoeftes en wensen van een cliënt i.p.v. problemen en obstakels
  • Deelnemer heeft zicht op eigen aandeel in een hulpverleningsrelatie