Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

4. Onbegrepen gedrag: door stil te staan kom je verder

Geert Bettinger, internationaal gastspreker, auteur boek: Door stil te staan kom je verder; een andere kijk op 'probleemgedrag'

Op een zeer interactieve, soms humoristische, wijze gaan we aan de slag met een andere kijk op zogenoemd 'onbegrepen gedrag'. Ik noem dit signaalgedrag. Kan en wil hier niet te veel over 'prijsgeven' vanwege de verrassende wijze van deze actieve masterclass. Deze duurt ongeveer 45-60 minuten.


Leerdoelen:

  • Deelnemer verkrijgt meer Inzicht in oorzaken van het zogeheten ‘probleemgedrag’ van de cliënt en ook zijn eigen aandeel hierin.
  • Deelnemer gaat het ‘probleemgedrag’ meer zien als een signaal.
  • Deelnemer kijkt op een andere wijze naar het ‘probleemgedrag’ van een cliënt
  • Deelnemer handelt en kijkt vanuit het perspectief van een cliënt.
  • Deelnemer begeleidt vanuit de behoeftes en wensen van een cliënt i.p.v. problemen en obstakels
  • Deelnemer heeft zicht op eigen aandeel in een hulpverleningsrelatie