Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

4. Zie Jij Mij? LVB en (vermoedelijk) slachtofferschap mensenhandel

Dit onderwerp is als lezing opgenomen in het plenaire programma

Pamela Storms, teammanager, Koraal.
Julie Bocken, regiebehandelaar, Koraal.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht) > deze werkvorm is aangepast voor opname in plenair programma
Leerdoelen: Deelnemers ervaren zelf de signaleringstool 11VB en verschillende mogelijke behandelinterventies voor slachtoffers van mensenhandel met een LVB. Wij willen samen met anderen goede behandeling bieden en slachtofferschap mensenhandel bij deze doelgroep voorkomen. Middels doen en ervaren komen tot inzichten voor de toekomst! Dit is passend binnen de ‘Aanpak Mensenhandel’ die in 2019 door de rijksoverheid is vastgesteld.
Doelgroep: Professionals die inhoud willen geven aan de zorg voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel met LVB.
Leeftijdscategorie: Niet-leeftijdsgebonden.

Julie Bocken en Pamela Storms van Koraal nemen u mee in de wereld van jonge mensen met een LVB die (vermoedelijk) slachtoffer zijn (geworden) van mensenhandelaren. Zij laten u praktisch aan de slag gaan met de landelijk erkende signaleringstool 11VB, waarmee potentiële LVB-slachtoffers mensenhandel (loverboys) in beeld gebracht kunnen worden. Daarna laten zij u door het doen en ervaren van specifiek behandelinterventies anders kijken naar veiligheid van deze LVB slachtoffers. Zij nemen u mee in de mogelijkheden om deze slachtoffers binnen een open vrijwillig kader passende behandeling te kunnen bieden.