Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

5. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden: cultuursensitief werken in de LVB-populatie

Susana Castilla Carrasco (GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar, seksuoloog), Piet de Jong (adviseur repatriëring)

Binnen de LVB-zorg komen we steeds meer cliënten tegen met (deels) een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Tijdens dit interactieve overleg willen we met het publiek verkennen in hoeverre dit een andere aanpak vraagt. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in bijvoorbeeld bejegening tussen cliënten met en zonder niet-Nederlandse culturele achtergrond? Hoe ga je om met mensen die naast hun LVB ook een andere moedertaal hebben en het Nederlands niet goed beheersen? Kun je een LVB diagnosticeren bij iemand van wie je de ontwikkelgeschiedenis niet kunt achterhalen? Maakt dit uit in de behandeling en bejegening?


Binnen het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht werken we niet alleen veel met eerste en tweede generatie migranten, maar ook veel met mensen met een (vermoedelijke) LVB. In deze interactieve workshop nemen we jullie mee in de basisprincipes van cultuursensitief werken en gaan samen op ontdekkingstocht naar hoe dit goed toe te passen binnen de LVB doelgroep.

Leerdoelen:

  • Participanten nemen kennis van de basisprincipes van het cultuursensitief werken.
  • Participanten hebben handvatten om dit in hun eigen beroepspraktijk toe te passen.
  • Participanten reflecteren actief op hun eigen handelen en etnocentrische reflex.