Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

5. LVB-ers in de groep; dynamiek of dynamiet?

Aswintha Mandemaker, trainer en (team)coach, Profila Zorg en auteur van het boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’.
Nadine de Wit, orthopedagoog en gedragsdeskundige, Profila Zorg.

Werkvorm: interactieve workshop
Leerdoelen: Als (actieve) deelnemer aan deze workshop:

  • krijgt u groepsdynamiek in de woongroep beter in beeld, en wordt u zich meer bewust van deze belangrijke context voor de individuele cliënt. U vergroot u uw inzicht in de wisselwerking tussen de cliënt en de woongroep
  • krijgt u meer zicht op factoren die de kans op ‘dynamiet’ in de groep vergroten en daarmee ook op welke factoren u kunt beïnvloeden om die kans te verkleinen
  • neemt u kennis van fundamenten die de basis leggen voor een positief groepsklimaat
  • maakt u kennis met de analysetool ‘checklist groepsrollen voor woongroepen voor mensen met een (L)VB’ 
  • neemt u kennis van een aantal interventies die u kunt inzetten om proactief te werken aan een positief groepsklimaat
Doelgroep: professionals die werken met woongroepen voor mensen met een LVB (bijv. begeleiders, gedragsdeskundigen, teamleiders). 
Leeftijdscategorie: volwassenen (18+)
 
Veel mensen met een licht verstandelijke beperking wonen in groepen en die groep beïnvloedt hun gevoel van welzijn en hun ontwikkelmogelijkheden. Begeleiders en gedragsdeskundigen hebben de opgave om de groep als geheel en de individuele cliënt daarbinnen te begeleiden. In de praktijk kan dat een hele opgave zijn en voelt de dynamiek wel eens als dynamiet. Het helpt enorm als u dan terug kunt vallen op interventies. Interventies die u helpen te analyseren en proactief het groepsklimaat te verbeteren of bevorderen. En interventies die u kunt inzetten op het moment dat de vlam in de pan dreigt te slaan of is geslagen. In deze interactieve workshop onderzoeken we:
  • hoe u meer zicht kunt krijgen op de dynamiek in een groep voor mensen met een LVB
  • welke factoren invloed hebben op het groepsklimaat
  • een aantal interventies die u kunt inzetten.