Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

5. Rots en Water voor jongeren met een verstandelijke beperking

Deze sessie wordt als film online beschikbaar gesteld voor alle deelnemers van het congres.

Bouke Bisschop, docent bewegingsonderwijs op De Wegwijzer (SO) en De Toekomst (VSO) en Rots en Water Master-Instructor.

Werkvorm: De workshop zal voornamelijk praktisch zijn. Een inleidend gedeelte over de visie van Rots en Water en Rots en Water in relatie tot jongeren met een verstandelijke beperking. Daarna vooral zelf ervaren wat Rots en Water inhoudt, welke activiteiten voor deze doelgroep belangrijk zijn en hoe je deze activiteiten voor de doelgroep aanbiedt.
Leerdoelen: De deelnemers krijgen enige basisinformatie over het Rots en Waterprogramma en hoe deze voor jongeren met een LVB wordt ingezet. Zij krijgen inzicht waarom de gehanteerde psychofysieke werkwijze juist bij jongeren met een verstandelijke beperking zo effectief is en een belangrijke ondersteuning biedt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. De werkvormen die worden aangeboden kunnen deelnemers meenemen als bagage, maar moeten wel worden gezien in een bredere context van een volledige Rots en Water-basistraining.
Doelgroep: directie van scholen en zorg, leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgverleners, psychomotorische therapeuten, kindercoaches, bewegingsagogen.
Leeftijdscategorie: Rots en Water voor jongeren met een verstandelijke beperking kan ingezet worden vanaf 8 jaar en ouder, ook zeer geschikt voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Rots en Water biedt een unieke mogelijkheid om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De psychofysieke werkwijze blijkt voor elke groep te werken, zo ook in het cluster 3 onderwijs. Leerlingen op onze school functioneren, afhankelijk van de mate van beperking, op een leeftijd tussen een en negen jaar. Toch moeten deze jongeren wel omgaan met alle uitdagingen die het leven van een kind en puber met zich meebrengt. Zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij is wat deze jongeren willen. De specialisatie Rots en Water LVB biedt deze leerlingen op een zeer praktische en plezierige wijze steun en draagt bij aan de ontwikkeling van meer zelfvertrouwen.