Contact|

13e Jaarcongres LVB


28 september 2023 | De Reehorst, Ede

6. ‘Met een kluitje in het riet?’

Jaap Olthof, promovendus aan de Uva en docent aan de Hanzehogeschool Groningen.

Is het inclusiestreven wel realistisch? Gemeentelijk beleid gebaseerd op het VN Verdrag lijkt nu voornamelijk aan te sturen op dat iedereen ‘erbij mag horen’ maar heeft daarmee weinig oog voor strijd van mensen met een lvb. Tevens lijkt er een hiërarchie van beperkingen te bestaan: groepen die het best voor hun rechten op kunnen komen malen het eerst. Een belangrijke vraag die gesteld kan worden is: wat levert een rechtenparadigma mensen met een lvb eigenlijk op?


Een sociologische, relationele manier van kijken naar beperkingen zou kunnen helpen om de strijd van mensen met een lvb zichtbaar te maken. Met andere woorden, de moeilijkheden die mensen met een lvb ervaren bij het meedoen in de samenleving dienen niet zozeer geïndividualiseerd te worden maar begrepen te worden als vormen van conflict die waardevol kunnen zijn bij het in gang zetten van structurele verandering. Sociaal werkers kunnen hierbij optreden als belangenbehartigers en organisaties wellicht meer als ‘counterpublics’. De toekenning van rechten met een belofte van erbij horen lijkt daarmee te vaag en ongericht om problemen echt aan te pakken. Worden mensen met een lvb met een kluitje in het riet gestuurd?