Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

6. Behandeling van gedragsproblemen op school bij kinderen met een laag IQ: Ontwikkeling en toetsing van ‘Meer zelfcontrole, minder boos’

Deze sessie is wegens de nieuwe omstandigheden komen te vervallen.

Juliette Liber, PhD, cognitief gedragstherapeut & Orthopedagoog Generalist i.o. Universitair Docent, afdeling Ontwikkelingspsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.
Eva Kühl MSc, promovendus, Universiteit Utrecht. Tevens basispsycholoog kind en jeugd.

Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht) [met interactieve elementen]
Leerdoelen: Kennis over de training “Meer zelfcontrole, minder boos”. Betreft: voor wie (trainers en doelgroep) is het bedoeld? Wanneer kunnen kinderen ervan profiteren? Wat zijn de onderliggende werkende principes van de training? Hoe is de training aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen? Wat zijn de onderzoeksresultaten tot nu toe? Wat is het doel voor de toekomst?]
Doelgroep: Professionals die op scholen (regulier of speciaal) werken met kinderen/ jongeren die zowel gedragsproblemen vertonen als een Licht Verstandelijke Beperking hebben. Onze doelgroep betreft kinderen/jongeren met een IQ van 60-85.
Leeftijdscategorie: Van circa 9 tot en met circa 14, bij kinderen en jongeren met LVB-problematiek is de kalenderleeftijd niet altijd de beste indicatie voor niveau van functioneren.

De preventieve groepstraining ‘Meer zelfcontrole, minder boos’ is bedoeld voor kinderen van 8 tot 14 jaar met LVB en gedragsproblemen. In de training komen kinderen in groepjes van 3-6 kinderen 10 keer bij elkaar samen om zelfcontrolevaardigheden te leren. Daarnaast wordt gewerkt aan emotieregulatie, probleemoplossende vaardigheden, ontspannen en handig denken.
De cognitieve en functionele beperkingen van kinderen met LVB maakt dat reguliere trainingen of interventies niet zonder aanpassing aan deze doelgroep gegeven kunnen worden. De interventie ‘Meer zelfcontrole, minder boos’ is speciaal ontwikkeld om aan te sluiten bij de (cognitieve) capaciteiten en belevingswereld van kinderen met LVB en gedragsproblemen.