Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

7. LVB en mensenhandel

Pamela Storms, teammanager Gastenhof Koraal / Julie Bocken, orthopedagoog-generalist Koraal

Hulpvragers met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar om ingrijpende ervaringen mee te maken. Uitbuiting is daar een van. Mensenhandelaren maken misbruik van deze kwetsbaarheid. Hulpvragers met een LVB hebben een grote kans om slachtoffer te worden van uitbuiting. Een goede en effectieve aanpak van deze problematiek ontbreekt momenteel.


Het is van belang om de problematiek rondom uitbuiting en LVB serieus te nemen: dit veronderstelt per definitie aandacht hebben voor LVB, er kennis van nemen, het herkennen en de hele aanpak van uitbuiting daar sensitief voor maken.

Leerdoelen:
  • Ik weet wat mensenhandel is.
  • Ik weet wat de signalen van mensenhandel zijn bij hulpvragers met LVB en weet hiernaar te handelen
  • Ik kan mensenhandel bij hulpvragers met LVB kwalificeren en de juiste hulp inschakelen.