Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

7. Samen doen!

Deze sessie is wegens de nieuwe omstandigheden komen te vervallen.

Drs. Nicole Bogie, GZ psycholoog,Street-wise.
Chantal Maas, MSc., GZ psycholoog, Street-wise.

Werkvorm: Presentatie (inclusief beeldmateriaal) en casusbehandeling.
Leerdoelen: Samen doen!
Voor ons betekent dit naast de cliënt staan en letterlijk zaken samen oppakken in plaats van enkel instructies geven. Op die manier wordt aan een goede werkrelatie gewerkt, wordt de cliënt terug in zijn kracht gezet omdat hij merkt dat het wél lukt en wordt stress gereduceerd. Van daaruit kan gekeken worden naar stapjes terug doen door hulpverlening en inzet van netwerk of hulpmiddelen zodat de cliënt het volhoudt.
Doelgroep: Professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met zwakbegaafdheid/ LVB of multiproblem-gezinnen.
Leeftijdscategorie: Niet-leeftijdsgebonden (we richten ons op gezinnen).

Werken vanuit Street-wise (onderdeel van Koraal). Street-wise biedt ambulante begeleiding en behandeling aan tienerouders en kwetsbare gezinnen. Vanuit het gedachtegoed: zo intensief als nodig en zo min mogelijk, zo thuis mogelijk. Vanuit krachteninventarisatie, hele systeem meenemen, relatiegericht, aandacht voor netwerkanalyse, vooral doen en vooral samen doen... en van daaruit met hulpmiddelen of inzet eigen netwerk afschalen van de intensieve professionele hulpverlening.
Wij bieden begeleiding op meerdere leefgebieden. We lichten graag toe wat we doen, waarom we dat doen en wat het op kan leveren (aan de hand van een casus).