Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

8. Barsten in de werkrelatie

Edithe Rot, Gedragsdeskundige bij Amerpoort, Utrecht University & Kristel Verbree, Coördinerend begeleider bij Amerpoort

De samenwerkingsrelatie is cruciaal in ons professioneel handelen. Deze relatie bepaalt voor een belangrijk deel het effect van de ondersteuning die je biedt. In het huidige stressvolle zorgveld staat de relatie echter onder druk. Het creëren van een veilige basis voor de cliënt met LVB is niet gemakkelijk. Toch is stilstaan en reflecteren op eigen handelen noodzakelijk om de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie in stand te houden en te verbeteren.


In deze deelsessie gaan we met elkaar in gesprek over stilstaan en reflecteren. Hoe kun je in je kracht gaan staan als individuele begeleider en ook samen met je team? En wat betekent het om samen te werken in de dynamiek van (regelmatig wisselende) vaste medewerkers en ZZP’ers? Ook worden er diverse tools aangeboden en gaan we aan de slag met het reflectiemiddel Balans in Beeld.

Leerdoelen

  • Ik weet wat het belang is van een vertrouwensrelatie begeleider-cliënt LVB en wat de werkzame factoren zijn.

  • Ik weet wat werken binnen de professionele driehoek inhoudt. Ik weet welke kansen en bedreigingen je daarbij tegen kunt komen en hoe je eigen regie kunt houden.

  • Ik begrijp het belang van stilstaan en reflecteren.

  • Ik heb kennis gemaakt met het reflectiemiddel Balans in Beeld en heb uitgeprobeerd hoe het werkt.

Ook worden er tips voor scholing en hulpmiddelen aangereikt.  

Edithe Rot is gedragsdeskundige bij Amerpoort. Zij zal deze deelsessie samen met coördinered begeleider bij Amerpoort, Kristel Verbree, verzorgen.

Edithe heeft het reflectiemiddel Balans in Beeld ontwikkeld. Haar promotieonderzoek naar het effect van dit reflectiemiddel, bij de Academische Werkplaats Viveon, is vorig jaar stil komen te liggen omdat begeleiders nauwelijks tijd hebben en krijgen om stil te staan.

Edithe: ‘De huidige zorgelijke situatie in de zorg maakt de urgentie om aandacht te hebben voor de kwaliteit van de werkrelatie alleen maar groter’.