Contact|

11e Jaarcongres LVB


15 september 2020 | Amsterdam

8. Stoppen met roken bij mensen met een LVB

Deze sessie is wegens de nieuwe omstandigheden komen te vervallen.

Dr. Marieke Meppelder, senior onderzoeker, Vilans

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht);
Leerdoelen:

  • Kennis maken met een interventie om de motivatie om te stoppen met roken bij mensen met een LVB te vergroten. Kennis hebben over wat je als begeleider en als organisatie kunt doen om cliënten te ondersteunen bij het stoppen met roken.

Doelgroep: Mensen die in hun werk rokende cliënten met een LVB tegenkomen.
Leeftijdscategorie: Volwassenen (23 jaar en ouder)

Inhoudsomschrijving:

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) roken vaker dan gemiddeld, onderzoek laat zien dat 74% rookt (Van Der Nagel e.a., 2017). Juist voor mensen met een LVB, is er een lacune in het aanbod van hulp bij stoppen met roken. Er zijn weinig tot geen interventies beschikbaar die aangepast zijn voor mensen met een LVB. Daarnaast kan het voor begeleiders lastig zijn om het roken bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat er andere, meer ingrijpende problemen spelen bij de cliënt. Of omdat je bang bent om opgebouwd vertrouwen te beschadigen door het roken ter sprake te brengen. In deze sessie maak je kennis met de interventie "Wat vind ik van mijn roken?". Een kortdurende interventie om de motivatie van cliënten om te stoppen met roken te vergroten, gebaseerd op motiverende gespreksvoering. Daarnaast hoor je meer over wat je in je organisatie kunt doen om ondersteuning voor cliënten die willen stoppen met roken, goed te regelen.