Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

9. Behandeling van zelfbeschadiging, suïcidaliteit en agressie bij mensen met LVB middels Aangepaste DGT: Het kan.

Drs. Marc van Ekeren, GZ Psycholoog en dr. Annemarie van Vonderen, psychotherapeut en orthopedagoog generalist, beiden werkzaam bij Pluryn

In deze deelsessie zullen we nader ingaan op hoe de Aangepaste DGT behandeling eruit ziet. Ook zullen we nader ingaan op wetenschappelijke evidentie voor deze behandeling bij mensen met LVB. Aan de hand van video's, voorbeelden, en oefeningen zullen we de deelnemers aan deze deelsessie een inkijk geven en een beleving hoe deze behandeling vorm krijgt. We zullen nader ingaan ook op hoe traumabehandeling in te passen is binnen een lopende DGT behandeling.


Leerdoelen:
  • Deelnemer heeft kennis over evidence based behandeling bij ernstig zelfbeschadigend en su├»cidaal gedrag
  • Deelnemer heeft kennis van het Aangepaste Vaardighedensysteem DGT voor mensen met LVB
  • Deelnemer heeft geoefend met verschillende onderdelen van de behandeling, zoals bv mindfulness