Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

Deelsessievoorstel

Heeft u een nieuw, werkzaam initiatief, een methode of werkwijze die voor LVB’ers met specifieke zorgvragen is ontwikkeld? Vindt u het leuk om kennis over te brengen en te delen met andere professionals die met of voor LVB'ers werken? Schrijf dan een voorstel voor een deelsessie op het 14e Jaarcongres LVB en draag bij aan professionalisering!

Na 13 mooie en succesvolle edities van het Jaarcongres LVB organiseert Logacom in samenwerking met uitgeverij SWP op donderdag 25 september 2025 de 14e editie! Het congres vindt plaats in de Reehorst in Ede en richt zich op professionals die werkzaam zijn in/bij jeugdzorg, welzijn, GGZ, (speciaal)onderwijs, verslavingszorg, politie, reclassering en rechterlijke macht.  

Wilt u een bijdrage leveren?
Vul dan onderstaand formulier in en zorg dat uw voorstel de volgende elementen bevat:

  • Titel van de deelsessie
  • Spreker(s): met naam, functieomschrijving en werksetting (titulatuur indien van toepassing)
  • Werkvorm: type sessie dat u wilt verzorgen: Lezing/Presentatie (kennisoverdracht), Interactief overleg (rollenspel) of Casus-behandeling/Best-practice 
  • Inhoudsomschrijving (in +/- 10 zinnen)
  • Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.
  • Doelgroep van deelsessie
  • Leeftijdscategorie: op welke leeftijd heeft de deelsessie betrekking?


Met het verzorgen van een deelsessie is de verwachting niet alleen dat u kunt vertellen over uw eigen ervaring, methodiek, project en kennis (bijvoorbeeld met een PowerPoint), maar ook dat u de deelnemers actief betrekt. Er zijn twee deelsessierondes, de duur van een deelsessie is 60 minuten. Sessies worden op basis van inschrijvingen eenmaal ingedeeld, in de ochtend of de middag. Een voorstel kunt u tot en met 15 mei 2025 via onderstaand formulier indienen.
De programmacommissie beoordeelt de voorstellen en zal daarmee een gevarieerd en evenwichtig programma samenstellen. Er wordt contact opgenomen met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de uitvoering. De verwachting is dat de selectie en verwerking van programmaonderdelen begin juni afgerond zijn. 

Bij voorbaat dank voor uw congresvoorstel en bereidheid om als spreker aan het congres deel te nemen!

Voorwaarden & financiële regeling
Voor het verzorgen van een deelsessie is een vergoeding van €350 (incl. BTW en reiskostenvergoeding) beschikbaar. Er worden maximaal 2 deelsessieleiders of sprekers per deelsessie toegestaan. Wanneer er een tweede spreker bij de deelsessie wordt betrokken en het dus een duosessie betreft, dan ontvangt één spreker de vergoeding. De tweede spreker krijgt, evenals de eerste, gratis toegang tot het congres inclusief deelname. Indien u een derde spreker inbrengt, dan wordt er voor deze derde spreker €150 excl. BTW in rekening gebracht voor congresdeelname. De vergoeding is per deelsessie, een sessie wordt 1 keer geprogrammeerd, dus in ronde 1 OF ronde 2. Op diensten van en voor Logacom zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht, deze zijn te vinden op de website van logacom.

Note:
Bij het indienen van een voorstel is het belangrijk om in acht te nemen dat bij een deelsessie kennisoverdracht centraal staat en niet het promoten van een methodiek of product. Uit eerdere evaluaties van congresdeelnemers is duidelijk naar voren gekomen dat deelnemers waarde hechten aan de inhoud van deelsessies, terwijl de verkoop van een product of een reclamepraatje voor een methodiek of dienst snel herkend en niet gewaardeerd wordt. Dit laatste kan voor deelnemers wel zeer waardevol zijn, maar past beter op de informatiemarkt die wij tijdens het congres organiseren. Mocht  u hier interesse in hebben dan kunt u een e-mail sturen aan Philippine Herkes, philippine@mailswp.com.  

Vragen & opmerkingen
Natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen terecht bij de congresorganisatie. 

Congressecretariaat

Logacom BV
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
T. 020-3203364
F. 020-3308040
E. office@logacom.nl
Websites: www.lvbcongres.nl & www.Logacom.nl 


Inschrijfformulier

Naam:
Gender: Man
Vrouw
Neutraal
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Titel van de deelsessie:
Spreker(s), naam met functieomschrijving en werksetting (indien van toepassing ook titulatuur)
Werkvorm:
Indien er meerdere werkvormen in de sessie gebruikt worden, dan kiest u de werkvorm die de overhand heeft.
Inhoudsomschrijving:
Leerdoelen:
Doelgroep toehoorders (voor weke professionals is de deelsessie interessant)
Leeftijdscategorie (op welke leeftijd heeft de deelsessie betrekking?)