Contact|

14e Jaarcongres LVB


25 september 2025 | De Reehorst, Ede

1. Trauma bij LVB: herkennen, diagnosticeren, begeleiden en behandelen

Anne Versluis en Robert Didden

Ofschoon de aandacht voor trauma en LVB de afgelopen jaren sterk is toegenomen, wordt trauma en PTSS nog te vaak niet herkend, gediagnosticeerd en bijgevolg behandeld bij kinderen en volwassenen met een LVB.


In deze deelsessie gaan we in op ontwikkelingen op dit terrein en presenteren we resultaten van onderzoek naar methoden van screenen, diagnostiek en behandeling van trauma en PTSS bij mensen met een LVB. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de klinische praktijk worden gedeeld.

Anne Versluis, GZ-psycholoog bij Viveon, academische werkplaats waarin ’s Heeren Loo en de Vrije Universiteit Amsterdam samenwerken.  Verder promovendus bij de Radboud Universiteit.

Prof.dr. Robert Didden, orthopedagoog, richt zich als onderzoeker op jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB; inclusief zwakbegaafdheid) en ernstige gedrags- en psychische problemen